ТАБЛИЦА ЗА КАЛОРИЧНОСТ НА ГОРИВАТА

 

 

Гориво (енергия)

Калоричност на горивото

Кафяви въглища

3500 kcal/kg

Природен газ

8500 kcal/m3

Дърва

2500 kcal/kg

Мазут

9520 kcal/kg

Ел. енергия

860 kcal/kWh

Пропан-бутан

11950 kcal/kg

Нафта

10000 kcal/kg

 

 

количество

гориво

 

0,107 m3

природен газ

 

0,288 kg

дърва

 

0,085 kg

нафта

 

1 kW

електричество

 

0,073 kg

пропан бутан

1 kW  се добива от:

0,083 kg

бензин

 

0,092 kg

мазут

 

0,218 kg

кафяви въглища

 

0,218 kg

брикети

 

0,144 kg

черни въглища

 

0,124 kg

дървени въглища